Pelajaran 12 : Ulum Al-Quran Dan Kepentingannya


Pengertian

Bahasa

Ulum : Pengetahuan Al-Quran : Bacaan

Istilah

Al-Quran : Kalamullah yang bermukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril dalam bahasa arab, diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah, bermula dari surah Al-Fatihah dan berakhir dengan Surah An-Nas

Ulum Al-Quran : Satu gagasan ilmu yang mengkaji tentang Al-Quran dan perkara yang berkaitan dengannya seperti sejarah penurunan, penulisan dan pengumpulan, asbab nuzul, Al-Makki Wal-Madani, Nasikh Mansukh

 

Sejarah Perkembangan Dan Pembukuan Ulum Al-Quran
Sejarah pembukuan Ulum Al-Quran bermula sejak dari zaman Rasulullah lagi hasil dari proses pengajian yang berlaku antara beliau dengan sahabat, dan amalan tersebut berterusan sehingga zaman Abasiyah (Tabi’ Tabi’en)

Peringkat / Masa

Individu Yang Terlibat

Bentuk Perkembangan

Zaman
Nabi Muhammad SAW

Rasulullah SAW
dan
para sahabat

 • Penurunan, pengajian, penghafalan dan penghayatan Al-Quran
 • Penghasilan ilmu tentang konsep wahyu, konsep Nuzul Al- Quran, Ilmu Tafsir, Kaedah penulisan , penghafalan Al-Quran dan lain-lain lagi

Zaman Sahabat
Abu Bakar As-Sidiq
Usman Ibn Affan

Para Sahabat
dan
Tabi’en

 • Pengumpulan Al-Quran (Zaman Abu Bakar) disebabkan ramai para hafiz mati syahid dalam peperangan Riddah (Makrakah Yamamah)
 • Pengumpulan (Zaman Usman) disebabkan perbezaan lahjah dan sebutan dalam pembacaan Al-Quran
 • Penyatuan Al-Quran dalam pelbagai mushof ke dalam satu mushof yang dikenali sebagai Mushof Usmani, memperkenalkan Ilmu Resam Al-Quran
 • Kemudian pembukuan kaedah nahu bahasa arab pula oleh Abu Al-Aswad Adduali, maka terhasillah ilmu Ikrab Al-Quran

Zaman Umawiyah

Para Tabi’en

 • Penandaan titik dan baris huruf Al-Quran oleh Hajaj Yusof As-Thaqafi memperkemaskan lagi Ilmu Resam Al-Quran

Zaman Abasiyah

Para Tabi’ Tabi’en

 • Perkembangan bidang-bidang Ulum Al-Quran seperti Ilmu Tafsir Bir-Rakyi, Asbab An-Nuzul, Al-Makki Wal-madani, Ikjaz Al-quran

 

 

Faedah Mempelajari Ulum Al-Quran

 • Meneguhkan keimanan terhadap keagungan Al-Quran
 • Mengambil iktibar daripada kehebatan ulamak mengkaji Al-Quran
 • Dapat memahami Al-Quran dengan betul
 • Dapat mengamal dan menghayati Al-Quran
 • Dapat menolak kekeliruan tentang Al-Quran

 

Bidang Kajian Ulum Al-Quran

Mukadimah Ulum Al-Quran

Ikjaz Al-Quran

Qiraat

Konsep Wahyu

Amthal Al-Quran

Nasikh Mansukh

Nuzul Al-Quran

Aqsam Al-Quran

A’am Khos

Asabab Nuzul

Jidal Al-Quran

Mutlak Muqoyyad

Makki Madani

Qasas Al-Quran

Mantuk Mafhum

Sejarah Penurunan & Pengumpulan

Lughah Al-Quran

Tajwid

Pembukuan Al-Quran

Balaghah Al-Quran

Tarannum

Resam Usmani

Musykil Al-Quran

Dhobt Al-Quran

 

Kesan Perkembangan Ulum Al-Quran

 • Menguatkan jatidiri dan pegangan agama melalui keyakinan terhadap Al-Quran
 • Melatih kekuatan dan daya ingatan melalui penghafalan Al-Quran
 • Melatih minat membaca dan mengkaji ilmu-ilmu Islam berdasarkan Al-Quran
 • Melatih berfikir secara kreatif dan kritis melalui perbahasan Ulum Al-Quran

 

Penghayatan

 • Meyakini Al-Quran sebagai wahyu
 • Sentiasa bersyukur sebab mewarisi Al-Quran
 • Mengkagumi kegigihan para ulama mengembangkan Ulum Al-Quran
Advertisements
This entry was posted in ULUM QURAN. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s